BVOH

BVOH (Butenediol vinylalkoholový kopolymer) pro tisk podpor. Tento ve vodě rozpustný nosný materiál je vhodný i pro náročnější tisk tvarově složitých objektů s převisy pomocí 3D tiskáren se dvěma extrudery.

Výhody:
- Snadný a kvalitní tisk podpor, srovnatelný s tiskem běžnými tiskovými filamenty.
- Výborná přilnavost k ostatním materiálům, hlavně k PLA, PET a ABS, ...
- Vysoká rychlost tisku - až 60 mm/s
- Velmi rychlá rozpustnost ve vodě (rychlost můžete ještě zvýšit vyšší teplotou vody)
- Tvarová stabilita
- Nezávadný a biologicky odbouratelný materiál

 

  Hydrosoluble Smartfil BVOH Verbatim
Pracovní teplota:  190 - 220°C 200 - 220°C
Teplota podložky: 80 - 100°C 50 - 60°C
Rychlost tisku: 40 - 60 mm/s až 30 mm/s


Přejít na podpůrné materiály