HD PLA

HD PLA je obecně označení pro materiál, který odolá vysokému teplotnímu namáhání. V naší nabídce máme tuto speciálku rovnou od několik výrobců. HD PLA od Fiberlogy nabízí široké využití. Může jej používat jako normální PLA a získat výtisky charakterizované velmi dobrou přilnavostí mezi vrstvami a vysokou přesností. Můžete také ale tisknout tak, abyste získaly podobné vlastnosti jako u ABS - lepší odolnost proti nárazu a vysokou teplotní odolnost. Potřebujete jen troubu u vás doma v kuchyni. Ano! Žíháním HD PLA v troubě, se vyhnete všem nepříjemnostem při tisku s ABS, jako je nepříjemný zápach,  nebezpečné výpary a smršťování materiálu. 

Ale to nejsou všechny výhody HD PLA. Pro výrobu tohoto materiálu jsou použity výhradně suroviny schválené pro styk s potravinami v souladu se směrnicí EU a nařízeními FDA. HD PLA je také certifikováno RoHS.

HD PLA fiberlogy - instrukce žíhání

1. Vytiskněte svůj projekt.

• Teplota tisku: 200 - 220 °C

• Teplota podložky: 50 - 70 °C

(vyhřívání podložky není nutné v případě, že používáte podložky, pásky či lepidla, která zvyšují adhezi)

 2. Před žíháním nechte model po vytisknutí vychladnout (s podpěrami a raftem).

 3. Výtisk by měl být umístěn doprostřed komory (trouby), rovnoměrně vzdálený od topných těles uvnitř.

 4. Postupně ho zahřejte na teplotu cca 80 °C.

 5. Žíhejte (pečte) asi 15 minut při teplotě 80 °C.

 UPOZORNĚNÍ: Teplota v komoře (troubě) musí být přesně udržována. Doporučujeme hlídat teplotu pomocí vhodného digitálního teploměru uvnitř trouby. Výtisk je potřeba během procesu ohřevu hlídat. V případě masivních výtisků můžete postupně zvýšit teplotu na 120 °C nebo prodloužit dobu žíhání.

 6. Po ukončení žíhání vyjměte výtisk i s podložkou, na které byl v komoře umístěn, a nedotýkejte se ho, dokud nevychladne (při pokojové teplotě).

 7. Odstraňte podpory a raft.

 8. Nyní můžete užívat hotový výrobek, který získal mechanickou pevnost podobnou ABS a teplotní odolnost až do 140 °C. Model při takto vysoké teplotě pak může změknout, ale nerozteče se a drží tvar.

 DŮLEŽITÉ!

1. Nedoporučujeme žíhání výrobků s tenkými stěnami a geometrií s širokým roztažením bez podpor.

 2. Zkontrolujte, zda teplota v troubě odpovídá skutečné teplotě.

 3. Během procesu žíhání dochází k menšímu smrštění výrobku. Bohužel se mu nedá zabránit. Dle našich zkušeností je to cca 1mm na 10cm. Jde o jakýsi druh rekonstrukce vnitřní struktury materiálu (změna krystalické struktury, jako se to děje např. v oceli při vytvrzování). Míra smrštění závisí na použité výplni. Čím větší výplň, tím menší by mělo být smrštění.

Následným broušením nebo jinou úpravou modelu můžete docílit přesnosti, případně toto smrštění započítat a model vytisknout větší.

 4. Vyzkoušejte proces na zkušebním výtisku před žíháním konečného produktu.