SLS, SLA, SLM, MLS technologie

SLS (Selective Laser Sintering)

Zapékání práškového materiálu laserovým paprskem. Tloušťka vrstvy cca 0,1 mm. Levný stavební materiál. Podle druhu použitého modelovacího materiálu lze rozlišovat metody:

- Laser Sintering – Plastic (plast)

- Laser Sintering – Metal (kov)

- Laser Sintering – Foundry Sand (písek)

- Laser Sintering – Ceramic (keramika)

 

SLA (Stereolithography)

Stereolitografie je nejstarší technologie používaná od roku 1986. Její princip je podobný technologii SLS. Dochází k vytvrzování tekutého kompozitu laserovým paprskem.

 

SLM (Selective Laser Melting)

Selektivní tavení laserem je výrobní technika, která může tisknout kovové části. Laser se používá k roztavení kovového prášku v místech po sobě jdoucích vrstev.

MLS (Micro Laser Sintering)

Laserové spékání kovů. S touto technologií lze vytvářet např. složité kovové součásti pro hodinky. Micro laserové spékání může tisknout vrstvy tloušťky menší než 0,001 mm.