Technické listy k filamentům Aurapol

Typ materiálu Technický list
ASA Aurapol 3D filament manufacturer
PET-G Aurapol 3D filament manufacturer
PLA Aurapol 3D filament manufacturer