Chyby při 3D tisku - 2 - Problémy s přilnavostí

Problémy s přilnavostí vzniklé chybným nastavením

Je tu zpět průvodce tiskovými chybami. Dnes Vám přiblížíme problémy s přilnavostí výtisku. Je opravdu důležité, aby první vrstva výtisku byla pevně spojena s tiskovou plochou. Vytvoří se tak dobrý základ pro všechny následující vrstvy modelu a to do značné míry ovlivní úspěšnost tisku a kvalitu výsledného objektu. 

Problém s přilnavostí filamentu nejčastěji vzniká z těchto důvodů:

Tisková plocha není v rovině

Pro dokonalý tisk je potřeba důkladně dbát na vyrovnání tiskové plochy. Mohlo by jinak dojít k odlepení první vrstvy nebo jejímu prohnutí na vnější straně modelu.

Mnoho tiskáren obsahuje nastavitelný bed, kde se pomocí šroubů nebo tlačítek ovládá poloha tiskové podložky. Máte-li stavitelný bed a trápí vás problémy s přilnutím první vrstvy, zkuste ze všeho nejdřív ověřit, jestli je tisková plocha rovinná a vodorovně uložená. Jedna strana podložky může být příliš blízko k trysce, zatímco druhá daleko a tím se připravíte o dokonalou první vrstvu. V Simplify3D lze docílit vyrovnání podložky dle návodu na kartě: Nástroje> Průvodce vyrovnáváním podložky. Dále pokračujte podle pokynů na obrazovce.

 Výška trysky nad podložkou je moc velká

Je-li ustavení tiskové podložky v pořádku, je potřeba se ujistit, že je vůči ní tryska ve správné výšce. Cílem je umístit extruder v ideální vzdálenosti od konstrukční desky – tedy ne příliš daleko, ani příliš blízko. Vzdálenost můžete obvykle ovlivnit úpravou hardwaru, je ale obvykle mnohem snazší (a mnohem přesnější!) provést tyto změny v softwaru. V Simplify3D klikněte na "Upravit nastavení procesu", pak otevřete okno „Nastavení procesu“ a přejděte na kartu G-Code. Abyste provedli velmi jemné nastavení polohy trysky, ,můžete použít globální posun G-kódu osy Z. Např. když zadáte do G-kódu odsazení osy Z: -0,05 mm, tryska začne tisknout o 0,05 mm blíže k podložce vaší 3D tiskárny. Dbejte na to, abyste nastavovali jen malé kroky posuvu osy Z, jelikož každá vrstva vašeho výtisku má obvykle tloušťku pouze 0,2 mm.

Velká rychlost tisku první vrsty

Po tisku první vrstvy se ujistěte (než bude pokračovat tisk dalších vrstev), zda se dobře spojil roztavený filament s povrchem podložky. Pokud je rychlost tisku první vrstvy moc velká, plast se nestihne ochladit, jelikož je zahříván tiskem dalších vrstev a a nedojde tak k pevnému spojení s podložkou, které vzniká právě během fáze tuhnutí filamentu. Mnohem lépe první vrstva přilne, pokud ji vytisknete pomalejší rychlostí. Ve Simplify3D klikněte na tlačítko "Upravit nastavení procesu" a přejdete na kartu "Vrstva“. Zobrazí se nastavení označené jako "Rychlost první (příp. x-té, kde x je číslo odpovídající dané vrstvě) vrstvy".

Nevhodné nastavení teploty a chlazení

Některé plasty máji tendenci se při chladnutí smršťovat více než ostatní. Pro příklad si uveďme tisk 100 mm dlouhého dílu z ABS při teplotě 230°C. K poklesu teploty materiálu dojde okamžitě po opuštění trysky. Svou roli také hraje nanášení na studený povrch tiskové podložky. Některé tiskárny mají i přídavné ventilátory. Pokud jsou zapnuté, urychlují tak ještě více proces ochlazovaní materiálu, k čemuž přispívá i teplota místnosti, která je pravděpodobně pod 30°C. Za těchto podmínek se součástka o délce 100 mm zmenší o téměř 1,5 mm. Rozpínání a smršťování (nevyhřívané) tiskové podložky není tak markantní, jelikož je její teplota poměrně konstantní. Dojde-li ke zmíněné rozdílné roztažnosti podložky a výtisku, je velmi časté, že se ochlazující se plast od podložky oddělí.

Tento problém, tedy špatné nastavení teploty a přílišné chlazení, poznáte snadno. Z počátku tisku drží první vrstva dobře, ale později se během ochlazování oddělí od tiskové podložky.

Tiskárny, které jsou určeny pro tisk vysokoteplotních materiálů, jako např. ABS, většinou mají vyhřívanou tiskovou podložku – heatbed. Když je bed během tisku vyhříván na správnou teplotu, první vrstva se nebude smršťovat a výtisk se od podložky neoddělí. K samovolnému oddělení dojde až po ukončení tisku, jak bude podložka chladnout. Obecně platí, že PLA dobře přilne k podložce vyhřívané na 60-70°C a ABS na 100-120°C. Toto nastavení v Simplify3D editujte kliknutím na tlačítko „Upravit nastavení procesů“ a poté výběrem záložky Teplota. 

Pro vypnutí chladího ventilátoru během tisku prvních vrstvev klikněte opět na „Upravit nastavení procesu“ a dále pokračujte na kartu Chlazení. Zde například můžeme zvolit vypnutí ventilátoru pro tisk prvních vstev a opětovné zapnutí na plný výkon v 5. vrstvě. Nastavíme to tak, že do seznamu příkazů přidáme dvě požadované hodnoty: Pro vrstvu 1 zvolme 0% otáček ventilátoru a vrstvu 5 100% otáček ventilátoru. Pro tisk z ABS je obvykle ventilátor vypnutý po celý tisk, v tomto případě stačí pouze nastavit vrstvu 1 na 0% . 

Vyvarujte se při tisku na 3D tiskárně průvanu. Tiskárnu přemístěte na vhodné místo nebo můžete izolovat tiskovou plochu vůči průvanu a výkyvům teplot použitím uzavřeného boxu. 

Citováno: www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/