Pojmy ve 3D tisku

Hantýrka 3D tiskaře, 

někdo používá tyto slova denně, jiný jen třeba tuší co znamenají a někteří třeba neznají. Pro všechny jsme je shrnuly do jednoho slovníčku pojmů. Pokud Vám tu ještě nějaký chybí, klidně se ozvěte, rádi ho připíšem (přepíšeme).

HOTEND

Jedna z nejdůležitějších částí tiskárny. Jde o zařízení, které mění vstupní strunu na tenké vlákno ze kterého se tvoří výsledný výrobek. Hotend se vyrábí např. z mědi, zinku a mosazi. Existuje velké množství typů, vyráběných různými výrobci. 

Tryska

Hrot hotendu, který se stará o samotnou změnu průměru vstupního materiálu na výstupní vlákno. Nejčastěji se vyrábí z mosazi. Průměr otvoru v jejím hrotu určuje přesnost, rozlišení detailů a taky rychlost tisku. Běžně jsou k dostání trysky s průměrem 0,2, 0,3, 0,35, 0,4 a 0,5 mm. Platí, že čím menší průměr trysky použijeme, tím bude rozlišení detailů lepší ale rychlost tisku menší. Použití trysky s průměrem 0,3 v porovnání s 0,4 mm prodlouží čas tisku téměř o 100%. Proto trysky s menším průměrem používáme spíš pro tisk malých modelů, u kterých je důležité rozlišení detailů.

 Výběr průměru trysky závisí taky na použitém materiálu. Např. pro ABS nebo PLA můžeme použít menší průměry, kdežto u materiálů jako WPC nebo WOOD musíme počítat s větší tryskou. Tyto materiály totiž obsahují drobné částice, které by mohly úzké trysky ucpat.

Heatblock

Je to blok materiálu (nejčastěji hliník), ve kterém je upevněna tryska, termistor, topítko a heatbreak. Většinou má tvar kvádru.

Heatbreak (izolátor)

Úlohou této části je oddělit velkou část tepla vznikající v heatblocku/trysky od vstupujícího vlákna. Tzn. aby část, kdy materiál má teplotu vhodnou k vytlačení byla oddělena od části, kde vlákno vstupuje a potřebujeme ho udržet v pevném stavu.

Chladič

Navazuje na heatbreak, odvádí teplo vzniklé od trysky pryč od vstupního materiálu. Zároveň nejčastěji slouží jako část hotendu pomocí které se upevňuje ke zbytku tiskárny.

Termistor

Prvek, který slouží k měření teploty. Využívá změny elektrického odporu při změně teploty. Vývody mají termistory buď radiální (na jednu stranu) nebo axiální (vývody jsou od sebe).

Topítko

Je obecně součástka, která se stará o nahřívání heatblocku.

FILAMENT

Název pro tiskovou strunu.

BED, HEATBED

Běžně používaný název pro tiskovou podložku – vyhřívanou plochu, na níž se tisknou 3D objekty.

EXTRUDER

Neboli tisková hlava je část tiskárny, která se skládá z trysky, podávacího mechanismu na materiál a větráku.

REPRAP

Tiskárna, která je složena převážně z platových dílů, které je možné vytisknou na jiné RepRap tiskárně.

STL FORMÁT

Tento souborový formát, jako zkratka vycházející z technologie 3D tisku zvané stereolitografie, byl vyvinut firmou 3D Systems. Soubor popisuje trojrozměrnou povrchovou geometrii modelu a je nejčastěji používán pro export dat do 3D tiskáren z CAD softwaru nebo softwarových 3D modelářů.

RAFT

Označení pro mezivrstvu mezi tištěným objektem a podložkou.