Tipy pro vhodné modelování 3D výtisků

cad

Inspirovali jsme se australankou Billie Rubben a přepracovali jsme pro vás tipy pro CAD design vhodný pro 3D tisk. Protože pro kvalitní výstup není důležitý jen materiál či nastavení tiskárny. Tápete v tom, jak správně vymodelovat přemostění, jak přidat písmenka na model nebo jak správně pracovat s krychlí? Některé tipy vám mohou tuto práci při 3d modelování usnadnit. 

Tip 1

Stěny by měly mít dvojnásobek šířky trysky. Docílíte tím rovnoměrného kladení vrstev bez výplně.

Tip 2 

Vrstva musí být nanášena na předešlý materiál. Vyhněte se strmým přesahům a díky tomu předejdete tvorbě podpor.

Tip 3

Díry na svislé stěně jsou v pořádku, ale na vodorovné by měly být ve tvaru slzy, aby se zmírnily strmé převisy.

Tip 4

Výřezy do špičky jsou lepší než kulatý oblouk, protože eliminují strmé převisy. 

Tip 5

Pomocí zaoblení svislé okrajové hrany zvýšíte kvalitu stěny a to díky zpomalení rychlosti tisku a zároveň setrvačnosti.

Tip 6

Pro zvýraznění obrysu, například písma, na horní ploše je dobré použít offset nejméně 0,3 mm.

Tip 7

Přidáním zaoblení nebo zkosení mezi stěnu a základnu dojde ke zpevnění spoje. 

Tip 8

Zaoblené ze spodní strany objektu není moc vhodné a to kvůli velkému úhlu převisu. Ale může vypadat skvěle v jiných místech.

Tip 9

Stejnoměrné zkosení funguje vždy (dokonce i zespodu), protože převis zůstává na tisknutelných 45 °.

Tip 10

Kombinace zaoblení a zkosení snižuje problémy se zaoblením a vyhlazuje zkosení.

Tip 11

Použitím parametrického modelování je jeho pozdější úprava jednodušší. 

Tip 12

Přemostění malých vzdáleností nedělá materiálům velký problém. Předejdete používání podpor. 

Tip 13

Pro snížení tvorby automatických podpor u složitých částí, vymodelujte tenkou pomocnou vrstvu, kterou lze po tisku snadno odstranit.

Tip 14

Při velkých prázdných plochách pomocí kaskádového vybrání docílíte postupného přemostění a to bez použití podpor.

Tip 15

Pro snížení tvorby podpor lze využít vlastní řešení pomocí žebrování. Zabráníte tak plýtvání materiálem.

Tip 16

Kontury vypadají dobře s osou Z, ale díky technologii vrstvení mohou v ose X/Y způsobovat kaskády.

Tip 17

Do otvorů lze přidat štěrbinu, šroub či matici, která umožňuje jejich utažení kolem jiné části.

Tip 18

Pokud chceme vytvořit například pohyblivý čep, lze na jedné straně vytvořit vybrání.

Tip 19

Snižte riziko, že se tisk zvedne z podložky, zaoblením směrem ven nebo přidáním "Mickeyho oušek" do rohů.

Tip 20

Soustředné štěrbiny mohou být odříznuty od základny modelu do výšky asi 10 mm. Zabráníte tak kroucení.

Tip 21

Chcete-li se vyhnout chybám při slicování, zkontrolujte výstup svého softwaru. Aby model neobsahoval malé mezery nebo obrácené plochy.

Tip 22

Dílčí části sestavy modelu můžete vytisknout samostatně. Tím vyzkoušíte, zda správně pasují.

Tip 23

Pro tisk spojovacích dílů můžete pro zvýšení pevnosti a snadnější tisk přidat diagonální žebra.

Tip 24

Text vypadá nejlépe, když je zapuštěný na vertikální stěně. Snižuje převisy  a má lepší rozlišení.

Tip 25

Díky správné orientaci modelu vůči vrstvám lze docílit pevnějšího dílu.

Tip 26

Při tisku tvarově složitých modelů lze diagonálním tiskem dosáhnout kvalitnějšího výstupu.