ABS

Akrylonitrilbutadienstyren (zkratka ABS) je amorfní termoplastický průmyslový kopolymer, který je odolný vůči mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo nasákavý, zdravotně nezávadný. Je odolný vůči kyselinám, hydroxidům, uhlovodíkům, olejům, tukům. ABS je velmi lehce opracovatelný.

hustota: 1050 kg/m³, množství vlákna na 1kg cívce: 952 cm³

délka 1,75 mm silného materiálu: 400 m, délka 2,85 mm silného materiálu: 150 m

teplota tisku: 220 – 240 ºC

teplota extrudéru: 220 – 275 ºC, teplota podložky: 100 – 130 ºC

Použití: ABS je vhodný pro výrobu funkčních vzorků, výrobu nástrojů i pro výrobu věcí pro běžné použití. Není vhodný pro objekty které budou dlouhodobě vystaveny povětrnostním vlivům. Není vhodný pro mediciální aplikace. 

Doporučení: ABS je ropný produkt a při jeho zahřívání uniká škodlivý zápach. Při tisku doporučujeme v místnosti větrat. Je náchylný na změnu teploty. To se projevuje smršťováním materiálu při tisku. Proto je důležité tisknutý objekt pomalu ochlazovat. Podložka při tisku z ABS musí být vyhřívaná. Skladování materiálu: nevystavovat dlouhodobému slunečnímu záření a nadměrné vlhkosti. 

Přejít na ABS tiskové struny

Další varianty ABS

ABS+ (akrylonitrilbutadienstyren - Ice filaments - ledová vlákna

Je o 40% pevnější než standardní ABS. Reaguje velmi dobře na teplotu s minimálním deformováním a není citlivý na teplotu prostředí při tisku (to zaručuje velmi pěkné výtisky bez dalších ventilátorů nebo zakrývání otevřeného prostoru). Chová se jako ABS, je tedy zdravotně nezávadný, odolný vůči nárazu, vysokým i nízkým teplotám a mechanickému poškození. Pracuje s rozpustnými podpůrnými materiály, takže při jejich odstraňování není potřeba ručního zásahu, a to i v případě složitých tvarů a dutin.

ABSi (methyl methakrylát akrylonitrilbutadienstyren kopolymer)

Tento materiál umožňuje stavbu průsvitných prototypů v přírodní, jantarové a červené barvě. Lze tedy vytvořit prototypy, které velmi dobře napodobí konečný produkt a plně tak využít potenciál 3D tisku. Má dobré mechanické a estetické vlastnosti. Je využíván v automobilovém, leteckém průmyslu nebo i v odvětvích, kde je zapotřebí monitorovat tok tekutin (např. zdravotnictví). Je k dispozici např. pro systémy Fortus 400mc a 900mc.

ABS – T (akrylonitrilbutadienstyren – transparentní)

Je nepatrně měkčí než ABS , má menší tepelné pnutí a dobře slepuje jednotlivé vrstvy. Je zdravotně nezávadný. Rozdíl mezi ABS a ABS – T je i v konstrukci cívky, ABS – T má větší průměr vinutí, struna tedy není tak moc pokroucená. I průměr bočnic je větší. Teplota tisku se u strun průměru 1,75 mm pohybuje mezi 200 – 230 ºC.  Lze ho použít i na tisk velkých objektů. Je rozpustný v acetonu.

 ABS – ESD7 (akrylonitrilbutadienstyren – electrostatic dissipative) 

Je to elektrostaticky disipativní materiál vhodný pro koncové, elektronické výrobky, průmyslová zařízení a přípravky pro montáž elektronických součástí. Ideální je tedy pro všechny aplikace, kde hrozí nebezpečí poškození statickým nábojem, snížení výkonu nebo výbuchu, ale i do prašných prostředí, kde by mohly být k součásti přitahovány nečistoty. Pracuje s rozpustnými podpůrnými materiály, takže není při jejich odstraňování zapotřebí ručního zásahu, a to i v případě složitých tvarů a dutin. Je k dispozici např. pro tiskárny Fortus 400mc a 900mc.

ABS – M30 (akrylonitrilbutadienstyren)

Je o 25 – 75% pevnější než klasický ABS. Je cenově dostupný, velmi pevný materiál. Má silné mechanické vlastnosti a je ideální pro výrobu funkčních modelů, prototypů, přípravků a nástrojů. Pro efektivnější vývoj produktu pracuje materiál s rozpustným podpůrným materiálem, využitelné barvy jsou potom: přírodní, bílá, černá, tmavě šedá, červená a modrá. Je k dispozici např. pro tiskárny typu Fortus 360/400/900mc.

ABS – M30i (biokompatibilní akrylonitrilbutadienstyren) nebo také ABS Medical

Konstrukční termoplast, který umožňuje tisk lékařských, farmaceutických a potravinářských funkčních prototypů, sterilizovaných pomocí EtO nebo gama záření. Využívá rozpustného podpůrného materiálu a má dobrou pevnost.

ABS F. P.

Kompozitní materiál na bázi ABS se samozhášivým účinkem vhodný např. pro tisk krabiček na elektroniku a PC příslušenstv. Při zahřátí materiálu nedochází k tvorbě horkých kapek filamentu, a po odstranění tepelného zdroje přestane sám hoře. ABS F.P. splňuje stupeň nehořlavosti V-1 dle zkoušky UL94. 

ABS glow in the dark - svítící ve tmě

Tento typ ABS se řadí mezi speciální filamenty, které po nasvícení světelným zdrojem svítí po určitou dobu ve tmě. Vybírat můžete z odstínů žluté, zelené či modré. V naší nabídce můžete najít i svítící PLA.
.