AIRBRUSH

Airbrush je tlaková stříkací pistole s vnitřním mísením vzduchu a barvy. Tímto pojmem se označuje jak onen nástroj, tak i technika barvení při které se používá. Airbrush slouží k rozprášení tenké vrstvy barvy na podklad a obecně vzato se používá v nejrůznějších oblastech – úprava nehtů, malování na tělo, oblečení, auta, motoristické a sportovní vybavení a dokonce i cukrářství.

Jak airbrush funguje

Stlačený vzduch z kompresoru prochází úzkou trubičkou a v postranním kanálku se smísí se speciálně namíchanou barvou ze zásobníku. Tato směs pak vychází ven tryskou, díky které se barva rozptýlí na drobné kapénky a nanese se rovnoměrně na podklad. U jednodušších stříkacích pistolí se dá regulovat jen množství vzduchu, lepší jsou ale modely, u kterých se spouští, typicky umístěnou za zásobníkem na barvu, dá regulovat i dávkování barvy. Obecně platí, že čím více vzduchu, tím větší bude rozptyl barvy po podkladu.

20230814_130507

Ředění barev

Správné míchání barev je velmi důležité a vyžaduje trochu zkušenosti. Barvy nesmí být úplně vodové, ale musí být o poznání řidší, než při nanášení štětcem. Proto používáme ředidlo, ideálně přípravek zvaný airbrush thinner nebo flow medium. Ten umožní, aby barva lépe protékala airbrushem a nezaschla uvnitř. Zjistit, kolik přesně ředidla použít se dá z informací od výrobce, obecné pravidlo je, že ředíme v poměru 1 díl barvy ku 3 dílům ředidla. Nastříkaný povrch musí být vlhký a barva po něm nesmí téct.

Čištění airbrushe

Při výměně barev, nebo po ukončení práce s airbrushem je nezbytné jej zbavit vyčistit. Barva hlavně nesmí zaschnout uvnitř přístroje. Není nutné (ani doporučené) celý nástroj rozdělávat, stačí jen vystříkat zbytek barvy (například do speciální nádobky k tomu určené), nalít do zásobníku trochu ředidla opět odstříknout, dokud z trysky neproudí jen čisté ředidlo.

Když barva zaschne

Ucpaná tryska airbrushe se dá vyčistit speciální jehlou. Tryska se musí vyšroubovat, dále pak korunka, a samotný hrot. Tělo se pak dá protáhnout čisticími drátky.

pexels-hellariusz-fanny-5020122