AIRBRUSH

Airbrush je termín, kterým se česky nazývá americká retuš. Jedná se o výtvarnou techniku založenou na nanášení barvy v proudu vzduchu stříkací pistolí. Tu vynalezl již roku 1893 akvarelista Charles Burdick. Nicméně nebyl první a již léta před ním si s podobnými nástroji lámali hlavu nejrůznější vědci. Nejprve byla používána k retuši fotografií, později však rozšířila pole působnosti coby výtvarná technika a našel uplatnění například v reklamě. Využívaly se šablony a vyžadovalo to preciznost. Práci ulehčili průhledné fólie, díky nimž je vidět výsledek již během práce.

Airbrush je v širším významu rozprášení barvy na podklad. Podstatou techniky je zachycení skutečné podoby bez stopy po otisku nebo tahu štětce. Řadí se k ostatním technikám malby a neustále se zdokonaluje. Airbrush najdeme v nejrůznějších oblastech – úprava nehtů, malování na tělo, oblečení, auta, motoristické a sportovní vybavení a další.

A jak pistole funguje? Přivádí se do ní barva i stlačený vzduch a pomocí malé trysky vzniká "proud" barvy. Díky konstrukci lze jemně ovládat množství barvy i stlačeného vzduchu a docílit tak velmi drobných linek a tvorbě detailů. K pohonu pistole je nutný stlačený vzduch, ať ve formě tlakové lahve nebo kompresoru. Je nutné používat správně ředěné barvy a nejdůležitější součást této techniky - čištění stříkací pistole.