Chemická odolnost a vyhladitelnost jednotlivých 3D materiálů

Pokud potřebujete, aby měl váš model zcela hladký a lesklý povrch bez viditelných vrstev, FDM tiskárny na to bohužel nestačí. Nicméně to neznamená, že s tím nelze nic udělat. Je však nutné si s tím trošku pohrát. Jak se dají jednotlivé druhy materiálů vyhladit? A v jaké chemikálii se rozpustí? Pokud vás zajímají tyto otázky, jste tu správně. Hned v úvodu si dovolíme upozornit na to, že při práci s těmito látkami (hořlavinami a rozpouštědly) by člověk měl pečlivě dbát bezpečnostních pokynů. Jedná se totiž o nebezpečné chemikálie, které nebývají jednoduše a běžně k dostání. 

Nejznámější je asi kombinace vyhlazování materiálu ABS či ASA pomocí acetonu. Nicméně vyhladit se dají i jiné materiály, protože k běžně používaným plastům se většinou dá najít rozpouštědlo. Například HIPS, obvykle využívaný jako materiál podpor, se lehce vyhladí pomocí D-limonenu. Existují i materiály rozpustné ve vodě jako například BVOH či PVA, používané většinou také na tisk podpor. Ale co další materiály? 

PLA

Polylactic acid česky také kyselina polymléčná je biologicky odbouratelný materiál, který se vyrábí z kukuřičného nebo bramborového škrobu či z cukrové třtiny. Je to jeden z nejčastěji používaných materiálů a je rozpustný v chemikáliích jako hydroxid sodný, chloroform či horký benzen. 

Dá se tedy tento materiál vyhladit? Byl by to asi náročnější úkol. Chemikálie, které by měly fungovat nejsou běžně k dispozici a nemáme tudíž nijak ověřeno, že to opravdu funguje. Co však máme vyzkoušeno je, že v parách acetonu se nám výtisk nevyhladil. 

PET-G

Polyethylentereftalát – glykol je vůči kyselinám a rozpouštědlům odolnější než některé jiné materiály. Dá se tepelně tvarovat a leštit ohněm. Co se jeho rozpuštění či vyhlazení týče, pro tyto účely lze použít dichlormethan. Nicméně to si mohou dovolit jen proškolení pracovníci v laboratoři, protože se jedná o nebezpečnou chemikálii.

ABS a ASA

Akrylonitrilbutadienstyren (zkratka ABS) je odolný vůči mechanickému poškození. Je to tuhý, houževnatý, lehce opracovatelný materiál, odolný proti nízkým i vysokým teplotám a také vůči kyselinám, hydroxidům, uhlovodíkům, olejům či tukům. Filament s názvem ASA čili akrylonitrilstyrenakryl byl vytvořen jako alternativa k již zmíněnému ABS a jeho výsadou je zvýšená odolnost proti UV záření. Oba tyto materiály lze snadno vyhladit v dostupném acetonu.

PA

Nylon je nesmírně odolný a všestranný materiál. Podle dostupných informací je nylon rozpustný ve fenolu, roztoku methanolu nasyceném chloridem vápenatým a koncentrovanou kyselinou mravenčí nebo koncentrovanou kyselinou sírovou, dusičnou či chlorovodíkovou. Nicméně právě díky jeho chemické odolnosti je téměř nereálné ho v domácích podmínkách vyhladit. Existují na to však průmyslové stroje.

TPE a TPU

Termoplastický elastomer (tzv. termoplastický kaučuk) se dále dělí na další varianty. Pro 3D tisk jsou aktuálně nejvyužívanější termoplastický polyester (TPE) a termoplastický polyuretan (TPU). Jsou to flexibilní gumové filamenty kombinující termoplastické polymery, měkký pružný materiál a další přísady. Výsledkem je pružný a pevný výtisk. Odolnější vůči chemikáliím, olejům, tukům i některým rozpouštědlům, je TPU. Rozpustit by se však měl například v dimethylformamidu, dimethylsulfoxidu, N-methylpyrrolidonu či tetrahydrofuranu. N-heptane rozpouští obecně gumové látky. Co se vyhladitelnosti týče, platí u těchto flexibilních materiálů téměř to stejné jako u Nylonu.

PP

Polypropylen je jeden z nejpoužívanějších plastů, zvláště jako obalový materiál používaný v textilním i potravinářském průmyslu. Polypropylen má velmi dobré mechanické vlastnosti, snese vyšší provozní teplotu než ABS nebo PLA a je odolný vůči řadě chemikálií. A opět zde platí, že tento materiál jen tak nevyhladíte.

GLACE a POLYSMOOTH

Existují však také materiály, které jsou k vyhlazování přímo určeny. Jedním z nich je Glace, Tento termoplastický polymer z PVB od značky Smartfil má lepší mechanické vlastnosti než ABS či PLA. Navíc má zvýšenou rázovou odolnost, je také flexibilní a nesmršťuje se. Můžete proto tisknou díly velkých rozměrů a vysoké kvality. A proč jej zmiňujeme? Především kvůli tomu, že ho lze chemicky jednoduše vyleštit pomocí alkoholu. Vzniknou tak jedinečné kousky se zcela hladkým povrchem a s unikátní průhledností. Dalším materiálem je potom například PolySmoothTato řada značy Polymaker je určena pro tisk modelů bez viditelných vrstev. Vyhlazení povrchu je snadné, stačí k tomu běžně dostupný alkohol (IPA či etanol). 

Vyhlazovací box

Nejúčinnějším způsobem je hotový výtvor vystavit výparům rozpouštědla. Při používání či sestavování vyhlazovací nádoby je třeba vzít v úvahu chemikálie, se kterými budeme pracovat a materiál, ze kterých je box vytvořen. Existují profesionální komory jako například Polymaker Polysher nebo Zortrax apoller. Zároveň ale také můžete využít průhlednou krabici z polypropylenu běžně dostupnou v obchodech. Nutná je vyvýšená platforma! A jak postupovat? Účinným a bezpečným způsobem je umístění papírových ubrousků namočených v acetonu kolem modelu. Pro drobné 3D modely to bývá dostačující. Levnou metodou je i zahřívání acetonu. Nicméně to je nebezpečnější a proto raději nedoporučujeme zkoušet.

Při vyhlazování je třeba výtisk hlídat a kontrolovat. Možná to bude chtít trpělivost a experimentování, než se to povede podle vašich představ. A pozor, po vyhlazení zůstává výtisk nějakou dobu měkký. Nechte jej zase pořádně ztvrdnout, abyste si jej nepoškodili.