Jak cenit 3D tisk?

Zakázkový 3D tisk a jeho cena... Jak ji vypočítat? Jedna z častých otázek, se kterou se setkáváme. Podívejme se nyní, jak na to a co všechno do ceny zahrnout.

PRÁCE A ČAS

Jednou z nejdůležitějších položek je vaše práce a čas. Zní to pochopitelně, nicméně co vše do toho zahrnout? 

- domlouvání zakázky (telefonický rozhovor či sepsání a čtení emailů)
- nacenění modelu
- sehnání modelu (je ke stažení zdarma či za poplatek a nebo jej musíte modelovat sami?)
- příprava tiskárny
- zajištění materiálu
- fakturace

Když se tyto položky sečtou, může být minimálně hodina pryč a to se ještě nezačalo tisknout. Dále je třeba započítat odstranění případných podpor, sundání modelu z podložky či případný post-processing. Je tedy třeba si stanovit, na kolik si svůj čas ceníte, ale samozřejmě s rozumem. Náklady na zaměstnance se v přepočtu na hodinu v ČR pohybují v průměru většinou mezi 200-250 Kč.

MATERIÁL

Dalším faktorem je cena za materiál. Použít lze jednoduchý výpočet:     __cena__ 
                                                                                                                                               * váha modelu (g). 
                                                                                                             váha filamentu (g)

PROVOZ TISKÁRNY

Další věcí, kterou je třeba vzít v potaz jsou náklady na provoz tiskárny. Patří do ní cena elektřiny (kterou lze spočítat podle vaší konkrétní ceny za energie spolu s délkou tisku apod), avšak nejen ta. Tiskárna se opotřebovává a je třeba ji udržovat. Nové trysky, teflonová hadička, ložiska, adhezivní přípravky atd. Dojít může také k nejrůznějším chybám, tisk se nemusí napoprvé povést apod. To vše lze rozpočítat do výsledné ceny výtisku. Samozřejmě každý by asi rád, aby se mu investice za tiskárnu vrátila. I na to je matematický vzoreček:            ____cena tiskárny_____ 
                                                                                                    * doba tisku.
                 předpokládaná doba návratu investice

A na závěr přichází ještě DPH a další náležitosti, které živnostník musí mít na paměti.

Pro zajímavost malý model (podobné, jako máme výše na fotografiích) se může pohybovat kolem 120-150 Kč, avšak záleží na použitém materiálu, náročnosti modelu či délce komunikace s klientem. Je to tedy hodně individuální a ceny potom úměrně tomu rostou. Při objednání více kusů (například padesát a více) se bude cena za jeden model potom naopak snižovat.