Když FDM nestačí aneb na co si dát pozor při práci s resiny a jak je správně vybrat?

Resiny jsou kapalné fotocitlivé materiály z pryskyřice, které se používají pro tisk na 3D tiskárnách typu SLA, LCD, DLP a pod. Jednoduše řečeno jsou to fotopolymery, které tuhnou pod UV světlem. Do základního resinu se přidávají barvy a přísady, což ovlivňuje tvrdost či odolnost výtisku. Před nákupem je dobré zkontrolovat vlnovou délku pryskyřice - ta určuje, při které vlnové délce začíná proces tuhnutí. 

Při práci s resiny je třeba dbát na bezpečnost a dodržovat bezpečnostní pokyny. Skladovat by se měl v neprůhledných (nejlépe originálních) láhvích s utaženým víčkem v temném, neprašném prostředí a v pokojových teplotách, protože v chladu se mění viskozita resinu. Při tisku také pozor na výpary, je vhodné místnost řádně větrat.

Nicméně na začátek bychom si měli v kostce ujasnit, jaký je rozdíl mezi SLA a FDM 3d tiskem a kdy který použít. SLA (anglicky stereolithography) je metoda fungující na principu vytvrzování tekutého polymeru pomocí laserového záření a jedná se o nejstarší 3d metodu. Oproti tomu FDM funguje na principu termoplastického vytlačování (anglicky thermoplastic extrusion, konkrétně FDM vychází z anglického fused deposition modeling).Tiskový materiál čili filament se nataví a tryskou nanáší na tiskovou plochu. Výhodou této technologie jsou mimo jiné nižší náklady pořízení

Kdy použít FDM?
rychlé vytváření prototypů
vytváření levných modelů
skvělé pro fandy a kutily
když není potřeba detailní přesnost a povrchová úprava

Kdy použít SLA
když jsou třeba složité detaily a/nebo velmi hladký povrch
pokud není rozhodující pevnost a trvanlivost modelu (konkrétně vystavení povětrnostním vlivům)
pro vytváření odlévacích forem (usnadnění hromadné výroby) např. na šperky či hračky

Výhodou je tedy velká přesnost. Nevýhodou je, že po vytisknutí je třeba model dotvrdit.

Tiskárny s SLA technologií mohou být založeny na dvou různých principech: pracovní plocha je buď zcela ponořena v nádobě s tekutým polymerem a vrstvu po vrstvě  vytvrzuje pomocí UV záření a pracovní plocha se pohybuje vzhůru. Druhou možností je, že je pracovní plocha postupně ponořována do tekutého fotopolymeru a laserový paprsek působí shora.

A jak funguje metoda DLP?
Tato metoda probíhá na podobném principu jako SLA. K tvrdnutí se však využívá projektor, který osvítí celou pracovní plochu v jedné vrstvě. Výhodou je rychlost a přesnost procesu a cena výroby.

Jaký typ resinu od značky Photocentricu vybrat?

Máme k dispozici resiny pro všechny tiskové metody. A jak vybrat konkrétně?

HARD: tento resin je vhodný pro výrobu předmětů, kdy je požadován velmi tvrdý výtisk bez deformací i při velkém zatížení. Tento typ resinu se vyznačuje mírným smrštěním, jeho vytvrzení probíhá rychle a výtisk je pevný, má vysokou teplotu měknutí a téměř žádné prodloužení. 

FLEX: výtisky jsou stále tvrdé, ale flexibilní. Výtisk můžete snadno ohnout nebo stlačit a během chvilky se vrátí do původní podoby. Typická je nízká pevnost v tahu a vyšší prodloužení.

FIRM: výtisky vykazují vysokou pevnost v tahu, nízké prodloužení a malé smrštění. Objekty se nebudou ohýbat.

ODLÉVATELNÝ: Odlévatelný fotopolymer je speciálně navržen tak, aby vytvářel velmi kvalitní formy. Při vypálení nezanechává téměř žádný popel. Při vypalování je se vzrůstající teplotou resin zplynován, aby se zabránilo nárůstu tlaku při odlévání. Zůstane suchý velmi detailní povrch ideální pro vaši formu.

Možné chyby ve výtisku:

  • Díry ve výtisku

Když se plošina pohybuje dolů, tlak pryskyřice v plochém, dutém modelu může způsobit zlom ve stěně modelu a vytvořit otvory. Duté modely nelze tisknout na platformě plošně, musí být umístěny pod úhlem.

Řešení? Zdvihnout model o 5-10 mm od podložky nebo umístit model v úhlu 10-15 °.

  • Odlepování výtisku od podložky

Pokud se váš model během tisku odlepí a nedá se nalepit na platformu, povrch vaší podložky může být nedostatečně drsný. Pro lepší přilnavost použijte brusný papír na zdrsnění povrchu pro lepší přilnavost pryskyřice.

  • Deformace

Pokud je vytištěný model stlačený nebo má nesprávnou velikost, rozlišení není správně nastaveno v softwaru. Zkontrolujte, zda používáte správné nastavení rozlišení pro vaši tiskárnu.

  • Lepkavost modelu

Pokud je váš model po vytištění lepkavý, zřejmě nebyl správně dodržen postup čištění. Pro snížení lepkavosti je třeba model důkladně umýt některým z isopropanolových přípravků, případně použít ultrazvukovou čističku.

  • Delaminace

Delaminace je problém nespojených hladin a má několik možných příčin. Může se jednat o chybějící ochrannou fólii na obrazovce LCD. Chránič obrazovky chrání LCD obrazovku před pryskyřicí, ale funguje i jako separační prostředek mezi LCD obrazovkou a fólií, čímž se snižuje přilnavost. Pokud je na obrazovce nějaká pryskyřice, FEP fólie se může přetrhnout a způsobit delaminaci modelu.

Jak to vyřešit? Uniklou pryskyřici namočte do absorpční papírové utěrky a opatrně ji odlepte plastovou kartou. Pokud se nejedná ani o jednu z výše zmíněných příčin, zkontrolujte nastavení. Ujistěte se, že používáte správný profil pryskyřice a nastavení v softwaru a pak znovu tiskněte. Poznámka: Vždy pamatujte na důkladné čištění vany mezi tiskem. Jakákoliv tuhá pryskyřice v nádobě nebo na filmu může nepříznivě ovlivnit další tisk.

  • Model se kroutí

Abyste předešli deformaci při tisku modelů s velkým povrchem, zkuste model umístit pod 45° úhlem. Při tisku modelů pod úhlem jsou nezbytné podpěry. Manuálně přidejte podpůrné prvky podle velikosti tisku a tiskárny, kterou používáte. Otáčení modelu a přidávání podpor nejen eliminuje deformaci, ale také pomůže snížit smrštění.